Schuldgevoel over diabetes (type 2)

Omdat leefstijl een belangrijke factor is in het ontwikkelen van type 2 diabetes, gaan veel mensen met type 2 diabetes (en hun omgeving!) er van uit dat de diabetes ‘’hun eigen schuld’’ is. Helaas wordt dit idee ook vaak versterkt door verhalen in de media. Toch gaat type 2 diabetes gaat niet alleen maar over leefstijl. Het is te kort door de bocht om te denken dat type 2 diabetes alleen maar komt door teveel eten of te weinig bewegen.
Voor mensen met type 2 diabetes is het hebben van gevoelens van schuld, zelfverwijt of schaamte niet helpend. Vaak wordt gedacht dat het ‘’nuttig is’’ om jezelf verwijten te maken, of jezelf de schuld te geven…, dat dat je ‘’bij de les houdt’’. In de werkelijkheid leiden zelfverwijt en schuldgevoelens er alleen toe dat je je (extra) slecht voelt over jezelf, en is het onwaarschijnlijker dat het lukt om je (gezondheids)doelen te bereiken. Onderzoek wijst uit dat het hebben van negatieve emoties (over jezelf) de kans verhoogt op depressieve klachten en verminderde zelfzorg, met mogelijk hogere gemiddelde bloedsuikers (HbA1c) tot gevolg. Daarom is het belangrijk om te proberen om positiever te zijn over alle moeite die je steekt in je diabetes zelfmanagement.
Negatieve zelfspraak (negatief denken/praten over jezelf) is heel sterk en gebeurt vaak bijna automatisch. Vandaar dat het moeilijk is om dit in je eentje te veranderen. Waarschijnlijk heb je de hulp van iemand anders nodig om deze negatieve zelfspraak te veranderen. Of heb je in ieder geval de ‘’denkwijze en stem van iemand anders’’ nodig om positiever over jezelf te denken en spreken.
Neem iemand in gedachten die je dierbaar is (en voor wie jij ook dierbaar bent), en probeer om zijn/haar gedachten en stem te ‘’lenen’’. Wat zou hij/zij zeggen over dat je je doel niet hebt behaald? Wat voor positiefs zou hij/zij over je zeggen? Wat zou je prettig en helpend vinden om te horen van deze persoon?
Probeer om minstens 3 positieve/helpende dingen op te schrijven die deze persoon tegen je zou zeggen (bijv. ‘’je hebt zo goed doorgezet’’, ‘’je doet het nu zoveel beter dan je vroeger deed’’). Schrijf ze op op een mooi papiertje/mooie kaart en en houd dit bij je. Bekijk het papiertje/de kaart in ieder geval 1x per dag.