Hyperglycemieën (hypers)

Een hyperglycemie (hyper) treedt op wanneer de bloedsuikers in het bloed te hoog zijn. Dit gebeurt wanneer het lichaam te weinig insuline heeft, waardoor het niet mogelijk is om deze glucose op te nemen in de cellen.
Er zijn verscheidene mogelijke oorzaken voor hyperglycemieën:

 • Te weinig of onjuist ingenomen medicatie
 • Te veel voedingsintake, met name koolhydraten/suikers
 • Slecht getimede of onregelmatige maaltijden
 • Minder beweging dan normaliter
 • Emotionele stress
 • Onjuiste medicatie (bevroren, te heet, over de datum)
 • Ziekten zoals koorts, de griep of post-operatief

Symptomen van hyperglycemie zijn:

 • Buitensporige, excessieve dorst
 • Frequent plassen
 • Vermoeidheid
 • Wazig zicht
 • Hoofdpijn
 • Frequente of persisterende infecties
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies
 • Misselijkheid en braken
 • Diepe en versnelde ademhaling
 • Fruitachtige ademgeur

Het is goed om te weten hoe je hyperglycemieën kan voorkomen of deze tijdig kunt behandelen. Bespreek met je diabetesverpleegkundige of arts hoeveel insuline je bijv. bijspuit/bolust wanneer je een hyperglycemie hebt. Bespreek ook goed wanneer je contact mag en moet opnemen over een te hoge bloedsuiker.

Onbehandelde hyperglycemieën

Wanneer je een hyperglycemie onbehandeld laat, kan deze zich ontwikkelen tot een ketoacidose of diabetisch coma. Deze aandoening ontwikkelt zich wanneer er geen insuline in het lichaam aanwezig is. Zonder insuline in het lichaam kan glucose niet worden omgezet in energie en zal het overgaan op het verbruiken van vetmassa. De afbraak van vetten leidt tot de productie van ketonen. Ketonen leiden in hoge concentraties tot irritatie van het lichaam en zij zullen daarom worden uitgescheiden in de urine. Niet alle ketonen kunnen echter worden uitgescheiden in de urine, waardoor zich een ketoacidose kan ontwikkelen.
Deze aandoening is levensbedreigend en vereist acute behandeling.

Symptomen van een ketoacidose:

·         Kortademigheid

·         Fruitige adem

·         Misselijkheid en braken

·         Droge mond

Neem bij dergelijke symptomen altijd direct contact op met het ziekenhuis/de huisartenspost, ook buiten kantooruren.