Verschillende typen diabetes

Diabetes is een overkoepelende term voor een aantal aandoeningen in de glucoseregulatie. De twee hoofdtypen zijn type 1 en type 2 diabetes. De World Health Organisation definieert beide typen als volgt:
Type 1 diabetes wordt gekarakteriseerd door het gebrek aan insuline productie.
Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door ineffectief gebruik van insuline door het lichaam.
Zowel type 1 als type 2 diabetes zijn ernstige aandoeningen. Een milde vorm van diabetes bestaat niet.
Andere vormen van diabetes zijn onder andere pre-diabetes en zwangerschapsdiabetes.
Bij pre-diabetes zijn de bloedsuikers verhoogd, maar niet extreem verhoogd.
Zwangerschaps diabetes (GDM) begint in de zwangerschap, maar verdwijnt in sommige gevallen weer na de zwangerschap. Dit is het geval in maar liefst 1 op de 25 zwangerschappen wereldwijd en is geassocieerd met complicaties bij zowel de moeder als de baby. Ongeveer de helft van de vrouwen met in de voorgeschiedenis zwangerschapsdiabetes, ontwikkelt in de 5 tot 10 jaar na deze zwangerschap type 2 diabetes.