Privacyverklaring

Laatste update: 23 oktober 2019

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
In de regel kan onze website worden gebruikt zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis, tenzij dit voor de werking van de website absoluut noodzakelijk is.

Deze website gebruikt uw gegevens spaarzaam en verwerkt alleen technisch noodzakelijke gegevens waarvoor uw toestemming niet nodig is. Daarom heeft deze website geen “Cookie-Bar” voor het verkrijgen van uw toestemming.

Verantwoordelijk

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H., Jakob Haringer Straße 5/3, 5020 Salzburg, info@salzburgresearch.at, 0662/2288-0 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze website.

Hosting

Deze website wordt gehost door Salzburg Research. Wij verwerken persoonlijke gegevens ten behoeve van de gegevens- en storingsbeveiliging voor een periode van maximaal 7 dagen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons rechtmatige belang, zoals beschreven in artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO (technische veiligheidsmaatregelen)

Server Logbestanden

Wij verwerken persoonlijke gegevens zoals het IP-adres gedurende maximaal 7 dagen in een serverlogboekbestand met het oog op de bewaking van de technische functie en het verhogen van de bedrijfszekerheid op basis van de wettelijke basis van een gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 leven. f DSGVO (technische beveiligingsmaatregelen).

  • Tijdsaanduiding (datum en tijd)
  • Soort verzoek van de gebruiker
  • IP van de gebruiker
  • Verwijsinformatie van de gebruiker (d.w.z. de bron van de toegang)
  • Cliënt van de gebruiker (type klant, versie van de klant)
  • Besturingssysteem van de gebruiker (apparaat, OS-versie van het apparaat)

Analyse diensten

Op onze website maken wij gebruik van analysediensten om het gebruik van onze website te analyseren, fouten te corrigeren en de inhoud verder te ontwikkelen.

Lokale analyse software

Met behulp van lokale analysesoftware verwerken wij verbindingsgegevens en browsergegevens om het gebruik van onze website te analyseren, fouten te corrigeren en de inhoud verder te ontwikkelen, tot en met het punt van bezwaar.

De rechtsgrond voor de verwerking is de technische noodzaak van de verwerking van de analysegegevens volgens § 96 Abs. 3 Abs. 3 TKG ivm. art. 6 Abs. 1 Abs. 1 liter f DSGVO, die noodzakelijk is om de dienst van een website te kunnen leveren die uitdrukkelijk door de gebruikers wordt gevraagd.

Recht van bezwaar

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een rechtmatig belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Indien er geen dwingende redenen zijn die bescherming van de verwerking door ons waardig zijn, zal de verwerking van uw gegevens op basis van deze rechtsgrondslag worden gestaakt.

De wettigheid van de gegevens die tot op het punt van bezwaar worden verwerkt, wordt niet beïnvloed door het bezwaarschrift.


Recht op herroeping

U heeft het recht om de aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. In geval van schriftelijke toestemming kan de herroeping alleen schriftelijk worden gedaan; in geval van toestemming voor het ontvangen van elektronische reclame kan dit ook worden gedaan door te klikken op de uitschrijvingslink. In dit geval zal de verwerking worden gestaakt, tenzij er een andere rechtsgrond is.
De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevens die worden verwerkt tot de intrekking.

Betrokken rechten

U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
Als de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw toestemming of in een met u gesloten overeenkomst bestaat, hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van de gegevens.
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot aan de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonlijke gegevens niet meer verwerkt voor directe reclame.
Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende: Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, A-1030 Wenen.